Ana SayfaMakalelerYönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Şirketler İçin Objektif Bir Bakış: Yönetim Danışmanlığı
Şirket içi yönetim çalışmalarının önem kazandığı günümüzde, şirketlerin yönetim sorunlarının tarafsız olarak tespit edilmesi, yeni fikirler sunulması, sorunların çözümü ve neler yapılabileceğinin tespit edilmesi için farklı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyuyor. Kurum kültürüne göre projeler üreten, sorunlara yönelik çözümler bulan yönetim danışmanları, kurumların stratejik gelişimine de katkı sağlıyor. Şirketler için önem taşıyan yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları yönetimi konularında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatan Yönetim Danışmanı Müge Gökdeniz, yönetim danışmalığı hakkında,
“Kurumlar, tarafsız bir göz ile objektif olarak değerlendirilmek, bakış açılarını genişletecek perspektif kazanmak amacıyla yönetim danışmanı ile çalışmayı tercih ederler” dedi.
Şirketler için İnsan kaynaklarının önemini de vurgulayan Yönetim Danışmanı Gökdeniz, “Günümüzde şirketler insan kaynağının rekabet gücünü arttıran, fark yaratmada kullanılabilen önemli bir stratejik kaynak olarak görmeye başladı” diyerek insan kaynaklarının günümüzde önem kazandığını belirtti. ICC Uluslararası Danışmanlık Şirketi Yönetim Danışmanı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Yöneticisi Müge Gökdeniz, isbul.net üyelerine rehberlik edecek ,yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları konularında merak edilen soruları yanıtladı.

Yönetim Danışmanlığı hakkında bilgi verir misiniz?

Yönetim Danışmanlığı, nesnel ve bağımsız bir şekilde şirketlerin yönetim sorunlarının tespit ve analiz edilmesine, bu sorunların çözümüne yönelik tavsiyelerde bulunarak talep edildiğinde çözümlerin uygulanmasına destek olan yetkin danışmanlık firmaları tarafından sağlanan kalifiye kişilerin organizasyonlara verdiği danışmanlık hizmeti olarak tanımlanabilir.
Şirketler, rekabet şartlarının ağırlaşması, sürdürülebilir rekabetin sağlanabilmesi, şirket ve kurumların ellerinde bulunan kısıtlı kaynaklarını en doğru hedeflerle ekonomik ortama en etkin şekilde sunulmasında Yönetim Danışmanlığına ihtiyaç duymaktadır.

Kurumlar ve kişiler için yönetim danışmanlığı neden önemlidir?

Kurumlar, tarafsız bir göz ile objektif olarak değerlendirilmek, bakış açılarını genişletecek perspektif kazanmak amacıyla yönetim danışmanı ile çalışmayı tercih ederler. Çoğu zaman kişiler ve kurumlar var olan sorunlarını doğru tespit edemediği için hatalı çözüm yollarına gitmek durumunda kalarak gerek maddi gerek manevi kayıplar yaşamaktadır. Ortaya çıkan sorunların görünen sebeplerinin altında yatan gerçek nedenleri herkese eşit mesafede olan kendi çıkarı olmayan biri tarafından tespiti objektif olacaktır. Ayrıca yönetim danışmanının kurum dışından olması ve tarafsız olması nedeniyle görüşleri daha kolay kabul görecek ve kurum içinden getirilen önerilerden daha prestijli olacaktır.
Diğer taraftan yönetim danışmanları farklı sektör ve büyüklüklerde gerçekleştirdikleri projelerle çok yönlü deneyim kazanırlar. Örneğin organizasyon yapısının yeniden yapılanması ile ilgili bir proje bir kurum için birkaç yılda bir yaşanan bir durum iken, yönetim danışmanları farklı sektörlerde, farklı büyüklüklerde kurumlar için bir yılda çok sayıda projede çalışabilirler. Gelişen ve değişen yaklaşımları, karşılaşılan sorunları, geçiş aşamasındaki dinamikleri çok kez deneyimlemiş ve üstesinden gelmiş yönetim danışmanlarının önerilerini değerlendirmek kurum için önemli katkı sağlamaktadır.
Konusunda uzman yönetim danışmanları, gerçekleştirilecek işin temel prensiplerine hakim olup, işin içeriğini geliştirecek ve kurum kültürüne uyarlayabilecek kadar deneyim kazanmıştır. Yapılan çalışmaların kurumdaki diğer sistemler ile ilişkisini, aralarındaki dinamiği bilerek bütünsel bakış ile doğru uygulamaların ilk seferde gerçekleştirilmesini sağlarlar.
Yönetim Danışmanları ile çalışmanın en önemli boyutlarından biri de yaklaşım ve uygulamaların “kurum kültürüne” göre doğru şekilde uyarlanmasını ve uygulanabilir bir yapı oluşturmalarıdır. Her kurumun kendine özgü kültürüne göre çözümler üretilmesi, temel prensiplerden ödün vermeden değişimi benimsemesi, doğru zamanda doğru adımları atabilmesi kurumların çalıştıkları yönetim danışmanlarının yetkinlikleri ile paralellik göstermektedir.

Yönetim danışmanlığı hangi iş sektörleri tarafından tercih ediliyor?

Yönetim danışmanlığı hizmetlerinden ağırlıklı olarak büyük ve orta ölçekli firmalar ile kamu sektörü faydalanmaktadır. KOBİ olarak tanımladığımız işletme büyüklüğünde ise genellikle üretim yapan şirketler özellikle büyüme evrelerinde danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde neredeyse her şirketin bir yönetim danışmanı bulunmaktadır. Biz de ise bu durum muhasebe ve mali danışman kullanımı dışına çıkmamaktadır. Oysa kurumsal gelişim için şirketlerin strateji geliştirme ve faaliyetlerini bu doğrultuda yönlendirme konusunda yönetim danışmanına ihtiyacı bulunmaktadır.

Yönetim danışmanlığı kurumlara ne gibi katkılar sağlar?

Sektörler arasında ve sektör içinde sürdürülebilir rekabet ortamı oluşturmanın ve bu rekabet ortamında şirketlerin sağlıklı işleyişini sağlayacak en önemli unsur, inovatif ve sürdürülebilir teknoloji ve hizmetlerin doğru ve etkin şekilde kullanımının sağlanmasıdır. Şirket ve kurumların ellerinde bulunan kısıtlı varlıkların doğru hedeflerle ekonomik ortama sunulmasında Yönetim Danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde şirketlerin yapılanma sürecinde görülen en önemli risk gerek yapılanma ve gerekse de değişim sürecinin yönetilmesi aşamasında profesyonel destek alımı ve sürdürülmesinde yaşanan sıkıntılardır.

Ülkemizin 2013 vizyonunun gerçekleşmesinde ülkemiz ekonomisinin gelişmesinin temelinde yatan KOBİ’lerin yapısal olarak güçlenmesi, üretim kalitesinin ve kapasitesinin artması, üretilen malların ise iç ve dış pazarda etkin olarak pazarlanması büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada, KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin desteklenmesinde ve yenilikçi yapılarının güçlenmesinde yönetim danışmanlarının rehberliğine ihtiyaç vardır. Yönetim danışmanlarının verdiği destek KOBİ’lerin kurumsal sürdürülebilirliğine etki edecektir. Yeni Yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerde kurumsallaşmanın sağlaması konusundaki gerekliliklerinin karşılanmasında nitelikli sertifikalı yönetim danışmanlarına ve kurumsallaşmış danışmanlık firmalarına ihtiyaçları olacaktır.

Yönetim danışmanlığı konusunda verdiğiniz eğitimler nelerdir? Bu eğitimleri uygulama şekliniz nasıldır?

ICC Uluslararası Danışmanlık olarak yönetim danışmanlığı projelerimiz kapsamında ihtiyaç duyulabilecek her türlü mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini vermekteyiz. Kurumsal eğitim hizmetlerimiz firmaların ihtiyacı olan eğitimlerin tespit edilmesi için eğitim ihtiyaç analizi çalışması ile başlayıp kurumun kültürüne uygun, iş yaşamına transfer edilebilir eğitimlerin verilmesi ve eğitim sonrası raporlama ile tamamlanan bir süreçtir. Eğitimlerimizde konusunda uzman, özellikle sektör tecrübeli eğitmenleri tercih etmekteyiz. Eğitimlerimizde teorik bilgi ile uygulamayı harmanlayıp klasik eğitim metodları dışında metodlar kullanmaktayız. Bu kapsamda bu güne kadar yılda ortalama 5000 kişiyi eğitmekteyiz.

Kurumsal yönetim danışmanlık hizmeti çeşitleriniz nelerdir?

ICC Uluslararası Danışmanlık Ltd. Şti. 1997 kurulmuş olup ülkemizin önde gelen yerli danışmanlık şirketlerinden biridir. Genel Müdürümüz Tülin Seçen aynı zamanda Yönetim Danışmanları Derneği (YDD)’nin başkanı olup uluslararası yetkinlik belgesi olarak kabul edilen Certified Management Consultant (CMC) belgesine sahiptir. Uzun yıllardır yönetim danışmanlığı yapan Tülin Hanım tecrübesi, ileriyi gören bakış açısı ile ICC Uluslararası Danışmanlık’ın yetkinliğini geliştirme konusunda uluslararası işbirliklerine ve ortaklıklara önem vermiştir. Bu işbirlikleri ve ortaklıklar sayesinde şirketimiz, uluslararası bilgi ve birikimleri yetkinlikliklerine katma avantajını elde etmiştir.
Şirketimiz 2012 yılında dünyanın en büyük ve önde gelen Risk Yönetimi danışmanlık firması olan Aon Risk Global Consultancy (AGRC) ile stratejik işbirliği ortaklığı imzalamıştır. AGRC’nin dünya genelindeki risk yönetimi yetkinliğini lokal danışmanlar ile ülkemize taşıma konusunda bir misyon üstlenmiştir. ICC, gerek kuruluş misyonuna uygun olarak KOBİ’ler nezdinde yürüttüğü projelerden ve gerekse çok uluslu şirketler ile yaptığı proje ve işbirliklerinden elde ettiği bilgi, birikim ve deneyim neticesinde büyük ölçekli yerli, yabancı şirketlere ve kamu sektörüne hizmet verme yetkinliğine ulaşmıştır.
ICC’nin üç temel faaliyet alanı vardır;
Danışmanlık: Bu kapsamda kurumların stratejilerinin geliştirilmesi, stratejileri ile uyumlu organizasyon ve süreç yapısının oluşturulması, kurumsal performans sistemlerinin ve bu doğrultuda insan kaynakları sistemlerinin kurulması, risk yönetimi konusunda faaliyet göstermektedir. Bu alanlarda bu güne kadar hem kamu ve hem de özel sektör kurumlarından 150’den fazla proje tamamlanmış durumdadır. Halihazırda bir çok proje devam etmektedir.
Değerlendirme: Bu kapsamda uluslararası yatırımlar, satın alma ve birleşmeler, özelleştirmeler kapsamında; IFC formatında çevre ve sosyal etki analizi, risk analizi (iş durması, iş kesilmesi, acil durum eylem planı vb.) konularında çalışmakta olup bu güne kadar petrol ve gaz, madencilik, marina ve enerji sektöründe birçok projede görev almıştır.
Eğitimler; projelerimiz kapsamında ihtiyaç duyulan mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir, bu kapsamda bu güne kadar yılda ortalama 5000 kişiyi eğitmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi hakkında düşünceleriniz nelerdir? İyi bir insan kaynakları yönetimi nasıl olmalıdır?

nsan kaynakları yönetimi örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bahsedilen faaliyetler ile işletme amaçlarını gerçekleştirilebilmeli, çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebilmelidir. Bundan 10-15 yıl önce insan kaynakları yönetimi sadece özlük işleri faaliyeti olarak algılanırken günümüzde şirketler insan kaynağının rekabet gücünü arttıran, fark yaratmada kullanılabilen önemli bir stratejik kaynak olarak görmeye başlamıştır. Artık teknolojik ve finansal kaynaklar sürdürülebilir rekabet için yeterli değildir. Bu durum insan kaynaklarının stratejik planlama olgusunun içinde olmasını gerektirmiştir. Klasik yönetim modelleri yerini çalışan memnuniyetinin sağlanması, çalışanların gelecek beklentilerinin karşılanması, yetkin çalışanın sürekliliği ve öğrenen organizasyon kavramı gibi insana dayalı kavramları içeren çağdaş yönetim modelleri almıştır.
Başarılı bir insan kaynakları yapılanması için firma hedeflerinin tüm çalışanlara indirgenerek firmanın geneline yayılması, sistemlerin firma stratejileri ile uyumlu çalışması sağlanmalıdır. Seçme yerleştirme, performans, ücret yönetimi, eğitim gibi insan kaynakları sistemlerinin birbirleriyle entegre olması sağlanmalı ve firmaya katma değer yaratacak şekilde kurgulanmalıdır.

İnsan kaynakları stratejileriniz nelerdir?

ICC Uluslararası Danışmanlık olarak kurumsal vizyon ve misyondan hareketle hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli göstergelerden biri müşteri memnuniyeti ve sürekliliğini sağlayan, en önemli sermayemiz olan kadrolarımız ve onların niteliğidir. Bu doğrultuda hizmet veren kadrolarımızın istihdam aşamasından başlayarak iş kariyerleri boyunca müşterilerimizin memnuniyetini sağlayıcı yönde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve geliştirmek temel politikamızdır.
Etik değerlere bağlılık, vizyon sahibi olmak, insan ilişkileri ve iletişimde başarılı olmak, ekip çalışmasına yatkınlık ve paylaşımcı olmak, özgüven yüksekliği, gelişim ve öğrenmeye açıklık, kurumsal değerlere bağlılık ve aidiyet, bireysel ve kurumsal hedef birliğini sağlayabilmek, yüksek motivasyon organizasyonel yapılanmamızda önem verdiğimiz ve sürekli gelişmesi için desteklediğimiz değerlerdir. Bu değerler doğrultusunda aramıza katılan her arkadaşımız oryantasyona tabi tutulmakta olup kurumsal hizmet kalitesinin, standardının aynı olması ve sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları konusunda şirketlere önerileriniz nelerdir?
Kurumsal gelişim için firmaların strateji geliştirme ve faaliyetlerini bu doğrultuda yönlendirmesi kaçınılmazdır. Stratejilerle uyumlu organizasyon ve süreç yapısının oluşturulması, kurumsal performans sistemleri, insan kaynakları sistemleri, risk yönetimi gibi sistemlerde firma dışından objektif gözlem ve değerlendirme yetkinliğine sahip yönetim danışmanları ile çalışmaları sektörde rekabet üstünlüğü kazanmalarında katma değer yaratacaktır. Unutulmaması gereken bir nokta da şudur ki; yönetim danışmanlarının sihirli değnekleri yoktur. Danışmanlık verdikleri şirketlerde yapılan projelerin başarıya ulaşması için üst yönetimin desteği ve projeyi sahiplenmesi son derece önem taşımaktadır. Yapılan çalışmaların şirkette uygulamaya geçirilmesi ve başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için şirket ve danışman firmanın tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışması gerekmektedir.
Ülkemizde yönetim danışmanlığı alanın temel sorunlardan birisi de kurumsallaşmamış ve yeterli yetkinliğe, deneyime sahip olmayan danışmanlık şirketlerinin varlığı ve bunlardan alınan hizmetler nedeniyle şirketlerin uğradığı zararlardır. Bu nedenle şirketlere önerim danışmanlık ihtiyaçlarını kurumsallaşmış ve sürdürülebilir yapıya sahip şirketlerden almasıdır. Hizmet alacakları firmaların yönetim danışmanlığı alanında referanslarının olmasına, danışmanlarının yeterli yetkinlikte olup olmadığına dikkat etmelerini tavsiye ederim.
Röportaj : Ezgi CURUN

Benzer Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Öne Çıkanlar

Son Yorumlar