Ana SayfaMakalelerİş Yerinde İşin Durdurulması

İş Yerinde İşin Durdurulması

İşyerinde İşin Durdurulması’nın “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 25. Maddesinde hangi durumlarda uygulanacağı belirtilmiş ve bu kanuna bağlı “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik”te de nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. Buna göre;

Nerelerde İşin Durdurulması Uygulanır?

 1. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
 2. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

İşin Durdurulması Nasıl Uygulanır?

 1. İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespit tutanağı üzerine, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen husus acil müdahaleyi gerektirirse, tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar işi durdurur.
 2. Karar, mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle aynı gün yerine getirilir.
 3. İşin durdurulmasından sonra durumu belirtir bir tespit tutanağı düzenlenir ve bir nüshası işyeri dosyasında saklanır.

İşin Durdurulmasına İtiraz

İşveren, altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.

İşin durdurulmasından sonra izlenecek adımlar;

Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesi

 1. İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususlarla ilgili alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları içeren bir dilekçe (ve bunların elektronik ortamda kopyaları) ile il müdürlüğüne başvuruda bulunur.
 2. Bu talep üzerine heyet oluşturulur ve heyet iki gün içerisinde kararını verir. Kararın uygulanması için mülki idari amirliğe gönderilir.
 3. Mülki idari amirlik kararın uygulanmasını kolluk kuvvetleri ile işverene 24 saat içerisinde sağlar ve bir tespit tutanağı düzenlenerek işyerinde sadece gerekli önlemlerin alınması için mühürler geçici olarak sökülür.
 4. Bu (geçici) sürenin sonunda mülki idari amiri tarafından tekrar mühürleme işlemi yapılır.
 5. Eğer gerekli önlemlerin alınması için süre yetersiz kalmışsa, işveren tekrar süre talebinde bulunabilir.

İşin Durdurulması Kararının Kaldırılması

 1. İşveren gerekli tedbirleri aldıktan sonra; yaptığı çalışmaları ve revizyonları içeren bir dosya hazırlar ve bu dosyayı (elektronik ortamdaki kopyası ile birlikte) il müdürlüğüne bir dilekçe ile talepte bulunur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da, eğer mühürlerin geçici olarak sökülmesi ve işin durdurulması kararının kaldırılması talepleri aynı anda verilirse, işin durdurulması kararının kaldırılması işleme konulmaz.
 2. İşverenin talebi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tespit tutanağı ve raporda, gerekli önlemlerin alındığı belirtilirse heyet gerekli incelemeleri yapar ve durumu mülki idari amirliğe bildirir.
 3. Mülki idari amiri tarafından işin durdurulması kararının kaldırılması 24 saat içerisinde uygulanarak işyerinde çalışmalara (üretime) izin verilir.
 4. İşin durdurulması kararının kaldırılması süreci ilk dilekçe ile talep edildikten sonra en fazla 7 gün içerisinde sonuçlandırılır.
 5. İşyerinde müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tespit tutanağı ve raporda gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilirse, işyerinde işin durdurulması kararının devamı yönünde karar verilir ve işverene tebliğ edilir.

İşin durdurulması Süresince Çalışanların Ücretleri ve Alacakları

İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

İşin Durdurulması Kararına Muhalefet Edilmesi Durumunda Ne Olur?

İşyerinde, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Benzer Yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Öne Çıkanlar

Son Yorumlar