Yönetici Baskısı

0

Yönetici Baskısı Çalışanları Etkiliyor

Çalışan adayları iş bulma aşamasında düşledikleri işi bulmak adına çaba harcamakta, bu çaba sonucunda da istediği gibi ya da istediğine yakın özelliklerde bir iş bulup, işe girmektedir. İş başı yapılmasının ardındansa, birçok farklı unsur çalışan adayını etkilemekte ve iş anlamında farklı gözlemler edinilmesini sağlamaktadır. Gözlem sonucu elde edilen izlenimler ise çalışanın motivasyon ve iş tatminine etki etmektedir.

Birçok unsur çalışan adayını etkiler ve iş yerinde yaşadığı duyguyu yönlendirir. Bu unsurların içerisinde en başta yer alanlardan birisi ise, yönetici baskısıdır. Bir iş ortamında çalışanların iş arkadaşlarıyla olan iletişimleri de oldukça önemliyken, yöneticinin sergilediği tutum ve davranışlarda bir o kadar önemlidir. Yöneticinin her hareketi ya da sözü çalışan üzerinde doğrudan etkiye sahiptir ve kesinlikle sağlıklı iletişim kurulmasını gerektirir.

Yönetici, çalışanın bağlı olduğu, daha üst kademede bulunan görevlidir ve çalışanları yönlendirmede yetki sahibidir. Yöneticinin sahip olduğu yetki ise kesinlikle doğru kullanılması gereken bir olgudur. Çalışanlar ile kurulacak olan iletişimde yöneticinin takındığı tavır ve izlediği iletişim yolu kesinlikle doğru olmalı, gözden geçirilmeli ve gözlemlenmelidir.

Çalışanlar üzerindeki yetkinin sahibi olan yönetici, çalışanına istediği gibi davranabileceği ya da istediğini yaptırabileceği düşüncesinde olmamalıdır. Düşünce yapısında bu algıyı barındıran yönetici, çalışanlar üzerinde baskı oluşturmak ve başarısız çalışanlar yaratmaktan kurtulamaz. Çalışanlar kendisine sürekli baskı yapan yönetici karşısında daha fazla stres yaşayacak, gergin olacak ve bu sebeplerden dolayı daha fazla hata yapmaya, motivasyon düşüklüğü yaşamaya başlayacaktır. Yönetici baskısı, sanılanın aksine çalışanlarda daha fazla çalışmaya yönlendirme yapmak yerine, başarısızlığı beraberinde getirecektir.

Söz konusu sıkıntıların yaşanmaması adına yöneticiler tavır ve tutumlarını kontrol altında tutmalı, çalışanlar üzerindeki etkisini gözlemleyerek, gözlem sonucunda aldığı izlenimler doğrultusunda davranışlarını yönlendirmelidir. Baskıdan uzak ancak otoriter ve belli iş kuralları dahilinde çalışanlara yaklaşılması, personel üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Olumlu iletişimin yaygın olduğu iş ortamlarında ise başarı oranı daha yüksektir. Çalışanın başarısı yöneticinin başarısı anlamına gelir ve işletmeye katkı sağlar. İş ortamındaki herkes kendi sorumluluklarını yerine getirdiği taktirde işler düzenli bir şekilde yürüyecek, herhangi bir sorun yaşanmamakla birlikte, gelişme sağlanacaktır. Dolayısıyla yöneticiler baskı yaratıcı tepkilerden uzak durmalı ve yetki sahibi olduğu çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurmalıdır.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak