Üretim Mühendisi

0

uretimmuhendisi-isbulÜretim faaliyeti yapan kuruluşlarda üretimi yapılacak ürünlerin üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek teknolojinin tasarım ve uygulamasını yapan ve bunları kontrol eden kişilerdir. Üretim yapılması planlanan ürünlerin imalati ile ilgili olarak üretim tarzlarını araştırır ve üretim teknolojisini tasarlar. Üretim için kullanılacak gereklilikleri saptar, üretimin her aşamasını planlar ve sürecin takibini yapar. Üretilen ürünlerin, muhafaza,taşıma ve , dağıtım süreçlerini tespit eder.Üretim için gerekli iş gücünün miktarı ve niteliğini saptar ve insan kaynakları departmanı ile iletşime geçerek iş gücünün teminini sağlar. Üretimin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için  zaman, malzeme kalitesi, para, gerekli iş gücü gibi unsurları planlar. Teknolojiyi takip ederek en uygun üretim şeklinin ne olması gerektiğine karar verir.
Üretim Mühendisi çalışırken büro makineleri, yazım ve çizim aletleri ve işin gerektirdiği hammadde ve aletleri kullanır.

 

 

İyi bir Üretim Mühendisinde aranan özellikler şu şekilde sıralanabilir. Üretim Mühendisleri iyi seviyede akademik yeteneğe sahip olmalıdır. Üretim sürecinde planlama ve karar alma gibi görevleri üstleneceği için insiyatif kullanmaları gereklidir. Bu nedenle yöneticilik yetenekleri gelişmiş bireyler olmaları istenir. Sayısal düşünme yetenekleri gelişmiş olmalıdır. Fizik, kimya  gibi bilimlere karşı ilgili ve bilgi sahibi olmalıdır. Çalışanlar ile iletişim içerisinde olması gerektiğinden iletişim becerileri gelişmiş olmalıdır. Yeniliklere açık, denemekten korkmayan yapıda olmalıdır. Meraklı ve öngörülü bireyler olmalıdırlar. Zaman planlama konusunda yetenekli olmalıdır. Üretim Mühendisleri genel olarak ofis içerisinde çalışmakla birlikte üretim tesislerinin gerekliliklerini tespit ve üretim sürecinin takibi gibi konular için fabrika, atölye gibi mekanlarda da çalışabilmektedirler. Üretim mühendisleri kamu kuruluşlarında da çalışabilmekle beraber genellikle özel sektör içerisindeki kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Küreselleşme ile birlikte artan üretim teknolojileri ihtiyacı gereği üretim mühendisliği popüler bir meslek haline gelmiştir. Üretilen ürünlerin kullanıcıların zevk ve tercihlerine göre sürekli değişebildiği günümüzde Üretim Mühendisinin görevi gittikçe artmaktadır. Üretim teknolojilerinin sürekli yenilenmesi gerekmektedir ve bu nedenle Üretim Mühendisleri sürekli kendilerini taze tutmak durumundadırlar. Bilgilerini sürekli yenilemeli ve piyasanın isteklerine cevap verebilmelidir.

Üretim Mühendisi olabilmek için gerekli olan eğitim üniversitelerin. Mühendislik fakültelerinde verilmektedir. Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olarak üretim mühendisliği mesleğine atılabilirsiniz. Ülkemizde “Üretim Mühendisliği” bölümü ise sadece Atılım Üniversitesinde bulunmaktadır.  Üretim Mühendislerinin aldıkları ücretler ise kişinin kendi yetkinlikleri ve çalışılan kurumun ücret politikasına göre farklılık göstermektedir. Devlete bağlı kurumlarda Üretim Mühendisi olarak istihdam edilen biri ortalama olarak asgari ücretin 3 katı kadar maaş ile işe başlamaktadır. Özel sektörde ise maaşlar şirketlerin ücret politikasına göre 3 ile 5 asgari ücret kadar maaşla işe başlamaktadır.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak