Şehir Planlamacısı

0

Kentlerin giderek artan nüfusları ile birlikte çarpık kentleşme olgusunun yaşanmaması amacı ile şehirleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini görev edinen bireylerin yapmış oldukları mesleğe “Şehir Planlamacılığı” adı verilmektedir.

 

Şehir planlamacılar mahalle, semt gibi yerlerde binaların nasıl ve ne boyutlarda olacağına hangi biçimlerde yerleştirileceğin karar vererek kente hem kullanım açısından hemde estetik açısından kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Endüstri bölgeleri ve yerleşim yerleri belirleyerek  şehir içerisinde oluşacak hava kirliliği gürültü kirliliği gibi ekolojik  sorunları ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Planlayacakları bölgeler için öncesinde projelendirme çalışmaları yürütmektedirler. Projenin  kabul edilmesi ile birlikte yapılan projeyi teknik teknik ressam ve mimarlara çizdirmektedirler.

Şehir planlamacıları işlerini yürütürken bilgisayar gibi modern cihazlar kullanabilecekleri gibi çizim aletleri, belgeler, dosyalar gibi genel kırtasiye malzemeleri de kullanabilmektedirler.

Şehir planlamacılığı mesleğini yapmak isteyen bireylerin üst düzeyde akademik bilgi birikimi sahibi olmaları gerekmektedir. Üç boyutlu cisimleri seçebilme algılarının yüksek olması ve estetik bakış açısına sahip bireyler olmaları beklenmektedir.

Şehir planlamacılarının istihdam alanları devlet kurum kuruluşları olabileceği gibi özel sektör içerisinde de olabilmektedir. Çalışmalarını yürütürken inşaat mühendisi , inşaat teknikeri ve sosyologlar gibi meslek elemanları ile iletişim içerisinde olmak durumundadırlar.
Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikle mesleğe dair eğitim almaları gerekmektedir. Mesleğe dair eğitim ülkemizde bulunan üniversitelerde 4 yıllık lisans programı olan “şehir ve bölge planlama” bölümünde verilmektedir.

Meslek sahipleri çalışmaya ilk başladıklarında ortalama olarak 2 asgari ücret almakla birlikte meslek içerisinde deneyimli bireyler bağlı oldukları firmaların ücret politikalarına göre 4 5 asgari ücret kadar maaş alabilmektedirler.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak