Noter

0

Noter kimdir? Notere bir danışman diyebiliriz çünkü, iş, aile ve ya farklı alanlarda ki kişiler için danışmanlık yapmaktadırlar. Müşterilerine, hakları, yükümlülükleri, mali ve vergileri ile ilgili bilgiler verir. Bütün alanlarda noter müşterilerinin sorunlarını dinler ve konu ile ilgili olarak bilgilendirme yapar. Noter devlet tarafından atanır ve kamusal güç verilir. Aynı zamanda antlaşmaları, düzenlemek korumak ve saklamak onun görevidir.

noter

Noterde olması gereken özellikler

Noterde olması gereken özellikler; Geniş hukuk bilgisi, evraklarının asıllarını arşivleme kabiliyeti, hukuk diploması sahibi olması, en az 4 yıl hakimlik yapmış olması, cumhuriyet savcılığı, avukatlık, hukuk profesörlüğü veya doçentliği yapmış olması, hukuki veya sıhhi bir engeli bulunmaması gerekmektedir. Noterlik açmak veya kapatma kararı Adalet Bakanlığının karar verebildiği bir yetkidir. Her vilayette en az bir noter bulunması zorunludur. Noter hukukun 3 büyük alanını kapsar bunlar ;

Gayri menkul hukuku(alım, satım ve krediler),aile hukuku(mal rejimi sözleşmesi, evlatlık edinme,bağışlama, miras, boşanma ve benzeri.) ve iş hukuku(şirket kuruluşu, devir işlemleri, birleşme ve benzeri.).

Noterlerin kişilerin hayatlarında çok büyük önemi vardır. Kişilerin hayatlarının önemli anlarına müdahale edebilir. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olması, onları dinleyebilmesi ve  onlara yakın olması gerekir.

Ayrıca noterin seçimi tamamen serbesttir. Noter bir nevi ara bulucu denebilir.

Noterin özellikleri

Noter her zaman tarafsızdır ve olaylara objektif olarak bakmak zorundadır. Meslek sırına tabi tutulur ve kendisine söylenenleri 3. kişilere söyleyemez ve açıklayamaz. Noter her zaman bağımsızdır. Hem müşterilerine hem de kamu kuruluşlarına karşı bağımsızdır. Bağımsızlığını koruması için, yasanın belirlediği sabit bir tarifeye uymak zorundadır.

Özetle, noterlik hayatımızın her anında bize danışmanlık yapabilecek, senetlerimizin ve anlaşmalarımızın resmiyet kazanmasını sağlayabilecek meslek denilebilir.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak