Mutlu Yönetici Mutlu Çalışanlar

0

Yöneticinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

İş hayatı, hemen hemen her bireyin günün çokça vaktini geçirdiği, zamanla iş arkadaşlarıyla aile gibi olunduğu, hatta bireylerin kendi ailelerinden daha fazla iletişim kurduğu bireylerden oluşan bir dünyadır. Dolayısıyla iş yaşamında oluşacak pozitif ya da negatif iletişim bireyleri doğrudan etkilemekte, çalışanlar üzerinde farklılıklar oluşturmaktadır. Öyle ki çoğu zaman iş hayatında yaşanan olumlu ya da olumsuz her durum, bireylerin özel hayatını da etkilemektedir.

mutlu-yonetici-mutlu-calisanlar---

Her iş ortamı, sektörüne hatta direkt olarak şirketin üstlendiği misyon ve vizyonuna yönelik olarak şekil değiştirmekte, bu doğrultuda da ilişkileri yönlendirmektedir. Bu durumda ise bazı şirketler çalışanların isteklerine yanıt verebilirken, bazı şirketler bu konuda sınıfta kalmaktadır.

 

 

 

Yönetici çalışanları etkiliyor

Çalışanlar şirketin tutumuna yönelik davranışlarla karşılaşmakta, bu doğrultuda beklentiler oluşturmaktadır ancak burada yöneticilerin davranışlarının da çalışanlar üzerindeki etkisinin azımsanmayacak ölçüde önemli olduğunu unutmamak gerekmektedir. Yöneticiler direkt olarak çalışan üzerinde etki yaratır. Her yönetici farklı yönetim tarzlarını benimseyebilir fakat burada gündeme gelen konu çalışana karşı oluşan tutumdur. Çalışanın gerçekten iyi hissedebileceği, motivasyonunu arttırarak verimli çalışabileceği bir iletişim tarzı benimsemesi ise, yönetici için genellikle bir zorunluluk halini almakta ancak bazı yöneticilerin bu konuyu önemsememesi nedeniyle, çalışan üzerinde fazla baskı yaratılabilmektedir. Maalesef böyle bir durum oluşturulması halinde de çalışan baskıdan ötürü kendini kötü hissetmekte, verimi düşmekte ve motivasyon sorunu yaşayarak stres olmaktadır. Bu sebeple yöneticinin sağlayacağı pozitif iletişim oldukça önemlidir ve iş hayatında çalışanlar üzerinde iyi etki yaratarak işlerin daha sağlıklı yürümesine olanak verir.

Çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler

Yöneticinin iş hayatındaki etkisi çalışanlar üzerinde oldukça etkili olduğu gibi, iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler de yönetici ilişkisi kadar olmasa da oldukça önemlidir. İş arkadaşlarıyla kurulacak olan sağlıklı iletişim, pozitif etki yaratacak ve çalışanın işini daha fazla sevmesine, çalışma ortamında kendini daha rahat hissetmesine, karşılıklı etkiletişim yaratılmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle çalışma arkadaşlarıyla kurulan iletişim de iş yaşamında büyük etkiye sahiptir.

Tüm bu iletişim süreci, mutlu çalışanlar oluşturulmasına yardım etmektedir. Özellikle mutlu yöneticiler, çalışanlar üzerinde fazlasıyla etkili olmakta, beraberinde mutlu çalışanlar yaratmaktadır.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak