Modern ve Geleneksel Şirketlerde İşleyiş, İnsiyatif Kavramı

0

İnsiyatif almak, bir işin ya da bir görevin gerçekleştirilmesi esnasında sorumlu olan kişi tarafından işin gerçekleştirilmesi için ekstra çaba harcanması ve iyi niyet gösterilerek işin yapılmasıdır.

Geleneksel yapıdaki firmalarda çalışanlardan yaptıkları işlerde insiyatif almaları genel olarak istenmez. Memur zihniyeti ile sorumlu oldukları işi yaparak işin gelişimi konusunda fikir üretmeleri genellikle beklenmez. Herkesin yapacağı iş ve görev tanımları bellidir. Bunun dışına çıkan çalışanlara iyi niyetle bakılmaz.

Modern ve yenilikçi firmalarda ise her çalışandan şirketin ilerlemesi ve yapılan işlerin daha da ilerlemesi adına insiyatif alması beklenir. Yaptıkları işin gelişimine katkıda bulunan çalışanlar ayrıca ödüllendirilir.

Modern çalışma ortamına sahip firmalarda, çalışma ortamı; Çalışanın yenilikçi fikirler üretebileceği ve şirket yanında kendini de geliştirebileceği yapıdadır.

Çalışanlar; Baskının olmadığı, fikir üretip düşünebilecekleri yapıda olan iş ortamında sunulan imkanlar sayesinde yenilikçi fikirler üretebilmektedirler.

Geleneksel firmalarda ise düşünmek, boş oturmak olarak algılanır. Fikir üretmek zaman kaybıdır. Firmanın oturmuş ve eskimiş kalıpları doğrultusunda çalışılması beklenir. Değişiklikler hoş görülmez ve bu anlayışa sahip çalışanlar uzun süreli zaman dilimlerinde bu firmalarda çalışamaz.

Modern firmalarda her çalışanın kapasitesi, nitelikleri, karakteri ve yapabilecekleri insan kaynakları ve özlük departmanı tarafından incelenmiş ve kendisine en uygun birimde çalışması işin başlangıcında sağlanmıştır.

Geleneksel firmalarda; Nitelikler ve özgeçmiş çoğu zaman göz ardı edilir. Çalışana tahsili ile bağlantısı olmayan işlerde görevler verilip yapması istenebilir.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak