İstatistikçi

0

Toplum içerisinde insanların ihtiyaçları doğrultusunda , olay ve olgulara dair bilgileri derleyen ve bu bilgileri istatistiksel tekniklerle yorumlayan, matematiksel ifadeler kullanarak , karar vericiye öneriler sunan kişidir. İstatistikçinin belli başlı görevleri bulunmaktadır. İstatistiki verilerini sunacağı konular hakkında önceden detaylı bilgi edinmektedir. İstenilen bilgiyi almak için belirli sorulardan oluşan anketler hazırlar. Anketlerin uygulanacağı kişilerin niteliklerini ve niceliklerini belirler. Topladığı verilerin toplumun geneline nasıl yansıyacağı hakkında öngörülerde bulunur. Değişik bilgi toplama yöntemleri tasarlar uygular ve geliştirir. İstatistikçi göevini yaparken  genel olarak bilgisayar ve istatistiksel paket programları kullanmaktadır. Bu mesleği kendisine seçenlerde aranan kriterler şu şekilde sıralanabilir. İstatistikçi iyi düzeyde akademik yeteneğe sahip olmalıdır.istatistik-isbul Sayılsal düşünebilme becerileri gelişmiş soyut kavramlarla düşünebilen ve problem çözme konusunda kendisine güvenen bireyler olmalıdır.

Araştırma yapmayı seven sabırlı ve dikkatli karaktere sahip kişiler olmalıdırlar. İstatistikçilerin çalışma ortamları genellikle ofis içerisindedir. Bilgi toplama aşamasında ise kimi zaman saha çalışmaları da yapmaktadırlar. Çalışma saatleri işin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir. İstatistikçilerin çalışma alanları oldukça geniştir. İster kamu kurumlarında isterlerse özel sektör içerisinde kendilerine iş istihdam yarabilirler.  Bu mesleği yapabilmek için gerekli eğitim üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı 4 yıllık “İstatistik” bölümlerinde verilmektedir.  Bu bölümlerden mezun olan bireyler isterlerse eğitimlerine devam edip lisans üstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilmektedirler. Meslek içerisinde yönemsel istatistik, risk yönetimi, aktüerya gibi pek çok alanda uzmanlaşılabilmektedir. İstatistikçiler mesleğe yeni başladıklarında, özel sektörde yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı ücret alabilmektedirler. Kamu kuruluşlarında ise 657 sayılı yasaya bağlı memur statüsünde çalışmaktadırlar ve terfileri kıdeme bağlı olarak ilerlemektedir.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak