İş Güvenliği Uzmanı

0

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yasa çerçevesinde işyerlerinin tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesi 2014 yılı Ocak ayında itibaren yürürlüğe girmektedir. Yasa uyarınca az tehlikeli ve tehlikeli iş kapsamında bulunan işyerleri zorunlu olarak iş güvenliği uzmanı bulundurmak durumundadır.

Önceki yasaya göre iş güvenliği uzmanı bulundurması gereken iş yerlerinin kapsamı daha kısıtlıydı. 50 ve üzeri çalışan olan işyerleri için bulundurulması zorun ve çok tehlikeli iş alanı kapsamında olması gerekliydi. Fakat 1 Ocak 2014 tarihi ile yürürlüğe girecek yasada bu kapsam genişletilerek tehlikeli ve az tehlikeli işyerleri içinde bu zorunluluk getirilmektedir.  Daha önce belirlenen 50 kişi çalıştırma zorunluluğu da yerini işçi çalıştıran işyeri olarak değiştirmiştir. Yani bir işçi bile çalıştıran işyerleri artık firmalarında iş güvenliği uzmanı bulundurmak durumundadır.

Yasa 1 ocak tarihinde yürürlüğe girecek fakat piyasa henüz yasaya uyacak kapasitede değil. Sektör içerisinde hala yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı bulunmamaktadır. Çoğu firma iş güvenliği uzmanı iş ilanları vererek  bünyelerinde eksik olan iş güvenliği uzmanı açığını kapatmak istemektedir. Özellikle son yıllarda iş güvenliği eğitimi ve sertifikası alan kişi sayıları artmış olsa da piyasa henüz yeterli iş güvenliği uzmanı barındırmamaktadır. Piyasada iş güvenliği uzmanı ihtiyacını karşılamak için alınan sertifikalar ile iş güvenliği uzmanı ihtiyacı karşılanmak istenmişse de iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri düşük kalmıştır.  Şirketler bünyelerinde bulundurmak istedikleri iş güvenliği uzmanlarının nitelikli olmasını istemektedir. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı iş ilanları verirken deneyim , yabancı dil, mezun olunan üniversite gibi kriterler üzerinde durmaktadırlar.

İş güvenliği uzmanları da bir an önce yasanın yürürlüğe girmesini beklemektedirler. Çoğu iş güvenliği uzmanları yasa ile birlikte iş güvenliği uzmanı iş ilanları sayesinde piyasanın daha da canlanacağı görüşündedirler.  Hali hazırda bir çok firma yasanın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmemektedir.  Bu nedenle 1 ocaktan itibaren firmalar bu zorunlu olarak iş güvenliği uzmanı istihdam edeceklerdir.

İş güvenliği uzmanlığı da kendi içerisinde sınıflara ayrılmaktadır. A, B, C sınıfı iş güveliği uzmanlıkları , çalışma yürütülecek firmanın bulunduğu iş kolundaki tehlikelilik derecesine göre değişmektedir. Firmaların tehlikelilik derecesine göre A sınıfı iş güvenliği uzmanı , B sınıfı iş güvenliği uzmanı ya da C sınıfı iş güvenliği uzmanı istihdam etmektedir.  Buradaki sınıflandırmada belirlenen husus C sınıfı iş güvenliği uzmanları için  az tehlikeli ve tehlikeli iş yerleri ve A sınıfı iş güvenliği uzmanları içinse Çok tehlikeli işyerleri olarak saptanmaktadır.

Firmalar kapsamında oldukları tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı iş ilanları vermektedirler. İş güvenliği uzmanı iş ilanları verirken firmaların dikkat etmeleri gereken nokta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu iş kollarına göre tehlikelilik sınıfı olmaktadır.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak