İletişim Tasarımı Uzmanı

0

Bağlı olduğu firma içerisinde , firmanın belirlediği politikalar çerçevesinde , teknolojinin kullanımını tasarımları ile birleştirerek , dikkat çekici mesaj içerikleri hazırlayan ve bunu gerekli bölümlere sunan kişilerin yapmış oldukları mesleğe iletişim Tasarımı Uzmanı adı verilmektedir. İletişim Tasarımı Uzmanları  gazete , ilan , afiş, billboard , kamu spotları gibi mecralarda etkili tasarımlar oluşturarak şirkete dair tanıtımların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.iletisim-tasarimi-uzmani-isbul Şirketle ilgili olarak reklam ve tanıtım kampanyaları kapsamında raporlama görevlerini üstlenmektedirler. Basın toplantıları, sergi  toplantı ve konferanslar için içerik üretmektedirler.  Reklam kampanyaları ve reklam kampanyalarının yaratacağı maliyetler ile ilgili olarak müşterilere bilgilendirme çalışması yapmaktadırlar. Meslekleri ile ilgili olarak geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunur ve kendi mesleği içerisindeki yenilikleri takip ederler. İletişim Tasarımı Uzmanları , modern iletişim aletleri dışında fotoğraf makinesi ve kamera gibi cihazlar ile de çalışabilmektedirler. Bu mesleği yapacak olan kişilerin öncelikle sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade etmede zorluk çekmeyecek kişiler olmaları beklenmektedir. İnsanlar ile iletişim problemi yaşamayan ve diğer kişileri etkileyebilen bireyler olmalıdırlar.

Estetik bakış açısına sahip , girişken  , sabırlı ve araştırmayı seven meraklı kişiler olmalıdırlar. Yeniliklere açık ve yenilik sunabilecek zekaya ve hayal gücüne sahip olmaları beklenmektedir. İletişim tasarımı uzmanlarının çalışma ortamları genellikle ofis olmakla birlikte kimi zaman seminer toplantı konferans olması gibi durumlarda ofis dışarısında da çalışabilmektedirler. Çalışma ortamları oldukça hareketli ve yoğun çalışma temposunda olabilmektedir. İletişim tasarımı uzmanları  çalışmalarını yürütürken, gazeteciler fotoğrafçılar , tasarımcılar, metin yazarları, müşteriler ve diğer meslek elemanları ile iletişim içerisinde olabilmektedirler.  İletişim tasarımı uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle bu mesleğe dair eğitim almaları gerekmektedir. Mesleğin eğitimi  ülkemizde bulunan üniversitelerin “iletişim tasarımı” bölümünde verilmektedir. İletişim tasarımı uzmanları  özel sektör içerisinde firmalar bünyesinde çalışabilmektedirler. Firmaların halkla ilişkiler, reklamcılık gibi departmanlarında çalışabilmektedir. Bu mesleği yapacak olan kişilerin kendilerini geliştirmeleri ile orantılı olarak iş bulma olanakları da artmaktadır. İletişim tasarımı uzmanlığı mesleği içerisinde yükselme olanakları da bulunmaktadır. Meslek içerisinde çalışan bireyler bağlı bulundukları firmaların yapısına göre çalıştıkları birimlerde yöneticilik pozisyonlarında  istihdam edilebilmektedirler. Meleğe yeni giren bir iletişim tasarımı uzmanı ortalama olarak 2 asgari ücret kadar maaş alabilmektedir. Meslek içerisindeki deneyimi , çalıştığı pozisyonun seviyesi ve bireyin yetkinliklerine göre aldıkları maaşlar da yükselmektedir.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak