Hakim

0

hakimHakim kimdir? Hakim, devlet-birey, birey-birey veya devletin iki idari birimi , kamu düzenini bozabilecek  davalara göre, Anayasa, kanunlar ve hukuk ilkeleri gereğince inceleyen gerek vicdani olarak, gerek bağımsız olarak karar verebilme becerisine ve bilgisine sahip kişidir.

Hakim ne yapar?

Hakimin görevleri; kendisine iletilen dava dosyalarını incelemek, dava eden ve dava edilen tarafları avukatları , tanıklarını ve bilirkişileri dinlemek, kendisine sunulan belgeleri almak bunları dava dosyasına ekleyebilmek ve inceleyebilmek, ifadeler ve kanıtları kanunların gerektirdiği şekilde davayı aydınlatmak ve sonuçladırmaktır.

Hakim olmak isteyen bir öğrenci;

Akademik yeteneğine ve akıl yürütme becerisine sahip olması, mantıklı ve sezgileri güçlü, sosyal bilimler ile ilgili, sabırlı ve daima anlayışlı, objektif bakış açısına sahip, sorumlulukların üstesinden gelebilecek yapıda olması, değişikliklere ve yeniliklere açık, okumayı, incelemeyi ve araştırmayı seven, hafızası güçlü olması, dikkatli , düzenli , titiz araştırma kabiliyetinde olması, insanlar ile iletişimi sağlam ve rahat olması, zor koşullara ayak uydurabilmesi, cesur, soğukkanlı bir birey olması gerekmektedir.

Eğitim alanları;

Hakimlik, iki ana branşa ayrılır. Bunlar; Adli Yargı Hakimi ve İdari Yargı Hakimi dir. Adli Yargı Hakimi olmak için, Hukuk Fakültelerinde, İdari Yargı Hakimi olmak için, Hukuk Fakülteleri, Siyasal Bilgiler fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, İşletme ve İktisat fakültelerinde ise iktisat, işletme,kamu yönetimi,çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ve maliye bölümlerinde verilir.

Çalışma alanları;

Hakimler, Adalet bakanlığına bağlı adalet saraylarının mahkeme salonlarında resmi olarak çalışırlar.Duruşma öncesi, çalışma alanları temiz, düzenli ve rahat olur. İş saatleri düzenli olur. Yeni Hakim olmuş kimselerin atanma problemleri yüzünden sık sık yer değiştirebilirler. Hakimler, hakimlik teminatı esaslarına uygun olarak görev alırlar. Çalışma esnasında, savcı, avukat, bilirkişi, mübaşir v.b kişiler ile iletişimde bulunmaktadırlar.

İş bulma alanları;

Hakimler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve benzeri mahkemelerde iş bulabilirler.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak