Finans Uzmanı

0

finansuzmaniFinans kuruluşlarına kredi almak için başvuruda bulunan firmaları, mali açıdan inceleyen ,
değerlendirmede bulunan ve en uygun parasal destek seçeneğine karar vermede firmaya
danışmanlık yapan kişiler finans uzmanı olarak adlandırılır.Kredi talebinden bulunan kuruluşların mali analizlerinin yapılması, yatırım yapılacak alanların belirlenmesi ve bu alanlardan elde edilecek karın hesaplanması, üretimin alınan krediyi ne ölçüde ödeyebildiğinin analizinin yapılması, firmanın likidite politikalarının ve mali planlarının yapılması gibi bir çok görevi finans uzmanları üstlenmektedir. Bu mesleği yapacak kişilerde en önemli özellik sayısal verileri analiz edebilme ve sayısal düşünme gücü yeteneklerine sahip olmasıdır. Finans uzmanları parasal konulara ilgi duymalıdır. Planlamacı yapıya ve uzun vadeli düşünebilme becerisine sahip olmalıdır. Kendine güvenen, ikna kabiliyeti yüksek ve insanlar üzerinde etki bırakabilir yapıda olması gerekmektedir. Finans uzmanlarının işlerini yürütme esnasında bulundukları yer ofis ortamıdır ve kullandıkları araçlar bilgisayar ve telefon,faks, internet gibi modern iletişim araçlarıdır. Bu mesleği yapacak olan kişilerin alması gereken temel eğitimler vardır. Eğitim için ticaret meslek liseleri bulunduğu gibi üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri de bulunmaktadır.

Bankacılık ve finans , Muhasebe ve Finans, İşletme, İktisat , Ekonometri, Sermaye Piyasası gibi bir çok bölüm finans eğitimi vermektedir. Hatta finans eğitimi alınabilecek lisans üstü eğitim programları da bulunmaktadır. Bu eğitimlerden herhangi birini tamamlayan kişiler, Sermaye Piyasası Kurulunda, bankalarda, özel finans kuruluşlarında, mali danışmanlık sunan firmalarda ve ya firmaların finans işlerinin yürütüldüğü departmanlarda çalışabilmektedirler. Ülkemizde özellikle küreselleşmenin etkisi ve rekabet düzeyinin fazla olması nedeni ile şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli mali planlamalara gittiği son yıllarda finans uzmanlarının önemi daha da artmıştır. Yakın bir gelecekte bankaların, finansal kuruluşların ve borsaların ulaşacakları mali boyutların devasa ölçülerde olacağı öngörüsüne dayanarak finans uzmanlığı mesleğinin gelecekte de önemli bir yapıda olması kaçınılmaz olarak görülmektedir.

The following two tabs change content below.

admin

Latest posts by admin (see all)

Paylaş.

Yazar Hakkında

Bir Cevap Bırak